VIII. sjednica Komisije za hrvatski martirologij

Kategorija: Vijesti KHM/CHM Kreirano: Četvrtak, 21 Ožujak 2013

U prostorijama Hrvatske biskupske konferencije održana je 16. ožujka 2013., pod predsjedanjem mons. Mile Bogovića, gospićko-senjskog biskupa, osma sjednica Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Na sjednici su sudjelovali, uz dosadašnje, i novoimenovani članovi: Stjepan Razum (Zagrebačka nadbiskupija), Pero Brajko (Vrhbosanska nadbiskupija), Anto Pavlović (Đakovačko-osječka nadbiskupija), Franjo Talan (Varaždinska biskupija)

Glavne točke dnevnog reda bile su: (1) popis žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, i (2) znanstveni skup na temu Mučenici i mučenički tragovi u hrvatskoj prošlosti. U vezi popisa žrtava Drugog svjetskog rata i poraća uvodno izlaganje imao je Jure Krišto, a sudjelovali su Gordana Turić i Josip Kolanović, koji su upućeni u dosadašnji rad na popisu žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Članovi Komisije su pritom dobili popis objavljenih žrtvoslova te je zaključeno da Komisija neće popisivati sve žrtve nego samo pripadnike katoličkih župa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pritom će se u najvećoj mjeri paziti da se prikupe svi znakovi mučeništva. To je, zapravo, i glavni cilj cijelog projekta. U skladu s time već popisane žrtve rasporedit će se po biskupijama i župama što je nadležnost Komisije s biskupijskim povjerenicima, a svaki župnik dobit će ispis popisanih osoba za svoju župu. Analizirat će se (prema odgovarajućem formularu) cjelovitost dosadašnjih popisa te prema potrebi organizirati rad na otklanjanju mogućih nedostataka popisa.

 

Ako se na području biskupije ili župe pronađu podaci o stradalim katolicima koji pripadaju negdje drugdje (u drugu biskupiju ili župu), ti će se podaci poslati odgovarajućim biskupijama odnosno biskupijskim povjerenicima. Preporučuje se bilježenje i žrtava nekatolika ukoliko se pronađu podatci od posebne važnosti koje je pritom potrebno dostaviti odgovarajućim ustanovama ili pojedincima zaduženim za to. Činjenica je da je u Bosni i Hercegovini učinjeno na tom području mnogo više nego u Hrvatskoj. Što bude potpuniji popis žrtava katolika, to će se više izbjeći umanjivanje ili uveličavanje njihova broja. Takav pristup spriječio bi nedobronamjerne u manipuliranju žrtvama, a dobronamjernima dao sigurnu argumentaciju u borbi za istinu. Podaci će biti dostupni i na internetu (na portalu Komisije) da bi se tako moglo dobiti što više korisnih informacija o stradalima. Ponovno je izražena žalost Komisije zbog nebrige državnih ustanova za ovo tako važno pitanje. Samo one, naime, mogu provesti cjeloviti popis žrtava. Komisija za to nema mogućnosti, a nije ni nadležna za takav posao.

Znanstveni skup na temu Mučeništvo i tragovi mučeništva u hrvatskoj prošlosti održat će se u drugoj polovici 2013. godine (ili u prvoj polovici 2014. godine). O okvirnom sadržaju skupa govorili su Josip Dukić i Mile Bogović. U prvom (uvodnom) dijelu znanstvenog skupa sagledat će mučeništvo s raznih vidova: teološkog, filozofsko-psihološkog, liturgijskog i pravnog. Predviđeno je posebno izlaganje o proširenju pojma mučeništva obzirom na teološku baštinu pape Ivana Pavla II. U drugom dijelu znanstvenog skupa istraživat će se tragovi mučeništva u hrvatskoj prošlosti. Do sada se uglavnom pisalo pod tim vidom o vremenu borbi s Turcima, a u novije vrijeme i o Drugom svjetskom ratu i poraću. Potrebno je istražiti i druge etape hrvatske kršćanske prošlosti, od početaka kršćanstva na našim prostorima pa do danas. U tom pogledu, obzirom na širinu i zahtjevnost ovog zadatka, Komisija se povezala s visokim crkvenim učilištima i Hrvatskim katoličkim sveučilištem.

Pojedini članovi podnijeli su tijekom sjednice izvješća o vlastitim zaduženjima unutar Komisije. Mate Rupić, urednik zbornika, izvijestio je nazočne da je Zbornik radova sa Znanstvenog skupa „Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine“ u pripremi za tisak. Članovi Komisije usvojili su nacrt Ciljeva i i okvira djelatnosti Komisije (na prijedlog Hrvatske biskupske konferencije). 

Hitovi: 2557