Pomoc za gradnju.

SADRŽAJ:

Ante Bežen: Hram domovinske zahvalnosti i pročišćenja (uvodnik)..............................2

Mile Bogović: Crkva hrvatskih mučenika na Udbini i spomen-prostor...........................3

Mile Bogović: Prostorna podloga za projekt Crkve hrvatskih mučenika na Udbini
Igor Zidić: Kripta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini ŕ učionica hrvatske povijesti
M(ile) B(ogović) i A(nte) B(ežen): Tko su hrvatski mučenici?....................................14
Milan Kruhek: Bitka na Krbavskom polju 9. rujna 1493. ....................................... 18
Milan Kruhek: Prostor i spomenička baština Krbavskog polja....................................21
Upravna, stručna i nadzorna tijela akcije za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 28
Mile Bogović, Ante Bežen: Od početne zamisli do natječaja za projekt (kronologija događaja)..30
Ana Tomljenović: Misno slavlje na Krbavskom polju (na dan 510. obljetnice Krbavske bitke).....35 Josip Bozanić(pozdravni govor): Hrvatski mučenici svoje su živote ugrađivali u buduće naraštaje
Mile Bogović (propovijed): Više nikada ne smije doći vrijeme da ljudi zbog narodnosti i vjere odavde moraju bježati...39
Zlatko Tomčić (pozdravni govor): Slavimo hrabrost i odanost domovini........................42
Milan Jurković (pozdravni govor) Ovo sveto tlo ima budućnost..................................43
Ivica Mataija: (c)tovanje žrtve i žrtvovanja (zahvala).................................................44
Ana Tomljenović: Svečani koncert potpore u Koncertnoj dvorani ÇVatroslav Lisinskiß......45
Ante Bežen: Pozdrav na koncertu u ime Udruge Ličana ÇVila Velebitaß........................47
Mile Bogović: Nagovor na koncertu...................................................................48
Zvonko Ranogajec: Hrvati iz Chicaga za Crkvu hrvatskih mučenika.............................49
Ante Bežen: Veza žrtava Bleiburga i Krbave......................................................51
Vladimir (c)eks (govor): Sjećanje na Bleiburg i Križni put preživjelo sve zabrane i krivotvorenja..52
Mile Bogović (propovijed): Zahvalnost i poštovanje svim nevinim žrtvama...................53
Natječaj za izradu projekta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini................................55
Žiro račun za priloga za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini........................56

VILA VELEBITA - časopis Like i Velebitskog primorja

Osnivač i izdavač: Udruga Ličana "Vila Velebita" Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog Tel.

Za izdavača: mr. Tomislav Tomljenović, predsjednik Udruge

Časopis izlazi povremeno.

Logo Vila Velebita Osnivač i izdavač | Sadržaj | Uredništvo | Kontakt | ©2004. GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA I UDRUGA LIČANA "VILA VELEBITA"-ZAGREB
Službeni grb gospicko-senjske biskupije
Pogled na krbavsko polje.
Udruženje licana Vila Velebita, grb.

Upravna, stručna i nadzorna tijela

Glavni odbor osnovan je 15. travnja 2003. od dotadašnjeg Inicijativnog odbora. Razmatra osnovna konceptualna pitanja izgradnje Crkve, odlučuje o temeljnim smjernicama i dokumentima. Ima dva ravnopravna supredsjedatelja: jedan je predsjednik Hrvatskoga sabora, a drugi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Prvi supredsjedatelj u ime Hrvatskoga sabora bio je Zlatko Tomčić. Sadašnji je sastav Glavnog odbora kako ga vidite u tablici.

 

Izgradnja Crkve hrvatskih mučenika na Udbini organizirana je aktivnost u kojoj sudjeluju predstavnici Katoličke crkve, državnih vlasti Republike Hrvatske i Ličko-senjske županije te stručne osobe. Najviše je tijelo Glavni odbor za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, a provedbena su tijela Izvršni odbor i pododbori: za natječaj, za istraživanje i prezentaciju spomenika stare Krbave i Udbine te za promidžbu. Mogu se, prema potrebi, osnovati i druga tijela.

Upravna, stručna i nadzorna tijela akcije za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini


Glavni odbor


Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskog sabora, supredsjedatelj

JosipBozanić, kardinal, nadbiskup zagrebački, predsjednik HBK, supredsjedatelj

Milan Moguš, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Igor Zidić, predsjednik Matice hrvatske

Milan Kruhek, ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest

IvanDevčić, riječki nadbiskup i metropolit

Mile Bogović, gospićko-senjski biskup

Pero Ivan Grgić, ravnatelj inozemne pastve HBK

Milan Jurković, župan ličko-senjski

Ivica Mataija, dožupan Ličko-senjske županije, tajnik Odbora
   

Nadzorni odbor


Ivan Prenđa, zadarski nadbiskup, potpredsjednik HBK, predsjednik

AntoTrgovčević, ekonom Gospićko-senjske biskupije

Mile Dešić, pročelnik Službe za proračun i financije Ličko-senjske županije

Izvršni odbor


Mile Bogović, gospićko senjski biskup, Gospić, predsjednik, član Glavnog odbora

Milan Kruhek, ravnatelj Hrvatskog instituta za povijest, dopredsjednik, Zagreb, član Glavnog odbora

Ivica Šušak, tajnik Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb, tajnik odbora

Nediljko Knezović, župnik, Udbina

Tomislav Rogić, župnik, Ogulin

Ante Bežen, sveučilišni profesor i novinar, Zagreb

Goran Crnković, ravnatelj Državnog arhiva, Rijeka
   

Pododbori

Pododbor za poslove natječaja za projekt Crkve


Ivan Celio Cega, arhitekt, Zagreb, Voditelj

Tomislav Premerl, arhitekt, Leksikografski zavod, Zagreb

Stipe Mudrovčić, inženjer građ., županijski ured za prostorno planiranje, Gospić

Pododbor za istraživanje i prezentaciju povijesnih spomenika stare Krbave i Udbine


Milan Kruhek, povjesničar, Zagreb, voditelj, član Glavnog odbora

Radomir Jurić, arheolog, Arheološki muzej, Zadar

Tanja Kolak, arheolog, Muzej Like, Gospić

Tomislav Petrinec, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb

Zorislav Horvat, povjesničar umjetnosti, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb
 

Pododbor za promidžbu i medije


Ante Bežen, sveučilišni profesor i glavni urednik Vile Velebita, Zagreb, voditelj i član izvršnog odbora


Ivan Nekić, tajnik Gospićko-senjske biskupije, Gospić

Zvonko Ranogajec, prof., katolički novinar, Ogulin