Na 510. obljetnicu Krbavske bitke, 9. rujna 2003.

Štovanje žrtve i žrtvovanja


Zahvala
Ivica Mataija, predsjednik skupštine Ličko-senjske županije

U izradi!!!