Pomoc za gradnju.

SADRŽAJ:

Ante Bežen: Hram domovinske zahvalnosti i pročišćenja (uvodnik)..............................2

Mile Bogović: Crkva hrvatskih mučenika na Udbini i spomen-prostor...........................3

Mile Bogović: Prostorna podloga za projekt Crkve hrvatskih mučenika na Udbini
Igor Zidić: Kripta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini ŕ učionica hrvatske povijesti
M(ile) B(ogović) i A(nte) B(ežen): Tko su hrvatski mučenici?....................................14
Milan Kruhek: Bitka na Krbavskom polju 9. rujna 1493. ....................................... 18
Milan Kruhek: Prostor i spomenička baština Krbavskog polja....................................21
Upravna, stručna i nadzorna tijela akcije za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 28
Mile Bogović, Ante Bežen: Od početne zamisli do natječaja za projekt (kronologija događaja)..30
Ana Tomljenović: Misno slavlje na Krbavskom polju (na dan 510. obljetnice Krbavske bitke).....35 Josip Bozanić(pozdravni govor): Hrvatski mučenici svoje su živote ugrađivali u buduće naraštaje
Mile Bogović (propovijed): Više nikada ne smije doći vrijeme da ljudi zbog narodnosti i vjere odavde moraju bježati...39
Zlatko Tomčić (pozdravni govor): Slavimo hrabrost i odanost domovini........................42
Milan Jurković (pozdravni govor) Ovo sveto tlo ima budućnost..................................43
Ivica Mataija: (c)tovanje žrtve i žrtvovanja (zahvala).................................................44
Ana Tomljenović: Svečani koncert potpore u Koncertnoj dvorani ÇVatroslav Lisinskiß......45
Ante Bežen: Pozdrav na koncertu u ime Udruge Ličana ÇVila Velebitaß........................47
Mile Bogović: Nagovor na koncertu...................................................................48
Zvonko Ranogajec: Hrvati iz Chicaga za Crkvu hrvatskih mučenika.............................49
Ante Bežen: Veza žrtava Bleiburga i Krbave......................................................51
Vladimir (c)eks (govor): Sjećanje na Bleiburg i Križni put preživjelo sve zabrane i krivotvorenja..52
Mile Bogović (propovijed): Zahvalnost i poštovanje svim nevinim žrtvama...................53
Natječaj za izradu projekta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini................................55
Žiro račun za priloga za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini........................56

VILA VELEBITA - časopis Like i Velebitskog primorja

Osnivač i izdavač: Udruga Ličana "Vila Velebita" Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog Tel.

Za izdavača: mr. Tomislav Tomljenović, predsjednik Udruge

Časopis izlazi povremeno.

Logo Vila Velebita Osnivač i izdavač | Sadržaj | Uredništvo | Kontakt | ©2004. GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA I UDRUGA LIČANA "VILA VELEBITA"-ZAGREB
Službeni grb gospicko-senjske biskupije
Pogled na krbavsko polje.
Udruženje licana Vila Velebita, grb.

Crkva hrvatskih mučenika na Udbini

NATJEČAJ ZA IZRADU ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA “CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA” NA UDBINI


Na osnovi odluke Glavnog odbora akcije za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, 17. travnja 2004. raspisan je natječaj za izradu arhitektonskog-urbanističkog rješenja Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Natječaj je objavljen u sljedećim javnim glasilima: Vjesnik, Jutarnji list, Večernji list, Novi list, Slobodna Dalmacija i Glas Slavonije. Tekst natječaja glasi:

Na temelju Odluke Glavnog odbora za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika od 5. travnja 2004. godine, u organizaciji i provedbi investitora, Gospićko-senjske biskupije, raspisuje se javni, opći i pozivni, anonimni

N A T J E Č A J

za izradu arhitektonsko urbanističkog idejnog rješenja “Crkve hrvatskih mučenika” na Udbini. Natječajem se traži rješenje crkve, spomen muzeja u kripti i pastoralnog centra.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su hrvatski državljani.
Početak natječaja je 17. IV. 2004., a podloge se mogu podizati od 17. IV. do 17. V. 2004. u Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Županije ličko-senjske u Gospiću,
dr. Franje TuĐmana 4, po cijeni od 300,00 kuna. Iznos se može uplatiti na licu mjesta, ili doznačiti poštanskom uplatnicom na istu adresu, ili uplatiti na žiro-račun broj 2340009-1800009008 sa naznakom “ZA NATJEČAJ”.
Rok predaje natječajnih radova je 31. VIII. 2004. do 15 sati u Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša u Gospiću.

NAGRADE:
I. nagrada 50 000 Kn
II. nagrada 40 000 Kn
III. nagrada 30 000 Kn
Obeštećenje pozvanim autorima po 20 000 Kn

Pozvani autori (abecednim redom):
1. Nikola Bašić, dipl. ing. arh.
2. Vladimir Grubešić, dipl. ing. arh.
3. prof. dr. Marijan Hržić, dipl. ing. arh.
4. Eligio Legović, dipl. ing. arh.
5. V. Penezić i K. Rogina, dipl. ing. arh.

Ocjenjivački sud čine:
Predsjednik: dr. sc. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski
članovi (abecednim redom): Ivan Celio-Cega, dipl. ing. arh., prof. dr. Nenad Fabijanić, dipl. ing. arh., Hrvoje Giaconi, dipl. ing. arh., dr. sc. Milan Kruhek, dipl. pov., dr. sc. Tomislav Premerl. dipl. ing. arh., Matija Salaj, dipl. ing. arh., dr. sc. fra Bernardin Škunca, liturgičar, prof. Anton Šuljić, dipl. pov. umj.
Zamjenik Člana: Stjepan Mudrovčić, dipl. ing. građ.
Izvjestitelji: Ante Pašalić, dipl. ing. arh. i Gordana Vuković, dipl. ing. arh.

U Gospiću 17. travnja 2004. godine
Gospićko-senjska biskupija
dr. Mile Bogović, v.r
biskup