Crkva hrvatskih mučenika na Udbini

NATJEČAJ ZA IZRADU ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA “CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA” NA UDBINI


Na osnovi odluke Glavnog odbora akcije za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, 17. travnja 2004. raspisan je natječaj za izradu arhitektonskog-urbanističkog rješenja Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Natječaj je objavljen u sljedećim javnim glasilima: Vjesnik, Jutarnji list, Večernji list, Novi list, Slobodna Dalmacija i Glas Slavonije. Tekst natječaja glasi:

Na temelju Odluke Glavnog odbora za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika od 5. travnja 2004. godine, u organizaciji i provedbi investitora, Gospićko-senjske biskupije, raspisuje se javni, opći i pozivni, anonimni

N A T J E Č A J

za izradu arhitektonsko urbanističkog idejnog rješenja “Crkve hrvatskih mučenika” na Udbini. Natječajem se traži rješenje crkve, spomen muzeja u kripti i pastoralnog centra.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su hrvatski državljani.
Početak natječaja je 17. IV. 2004., a podloge se mogu podizati od 17. IV. do 17. V. 2004. u Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša Županije ličko-senjske u Gospiću,
dr. Franje TuĐmana 4, po cijeni od 300,00 kuna. Iznos se može uplatiti na licu mjesta, ili doznačiti poštanskom uplatnicom na istu adresu, ili uplatiti na žiro-račun broj 2340009-1800009008 sa naznakom “ZA NATJEČAJ”.
Rok predaje natječajnih radova je 31. VIII. 2004. do 15 sati u Zavodu za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša u Gospiću.

NAGRADE:
I. nagrada 50 000 Kn
II. nagrada 40 000 Kn
III. nagrada 30 000 Kn
Obeštećenje pozvanim autorima po 20 000 Kn

Pozvani autori (abecednim redom):
1. Nikola Bašić, dipl. ing. arh.
2. Vladimir Grubešić, dipl. ing. arh.
3. prof. dr. Marijan Hržić, dipl. ing. arh.
4. Eligio Legović, dipl. ing. arh.
5. V. Penezić i K. Rogina, dipl. ing. arh.

Ocjenjivački sud čine:
Predsjednik: dr. sc. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski
članovi (abecednim redom): Ivan Celio-Cega, dipl. ing. arh., prof. dr. Nenad Fabijanić, dipl. ing. arh., Hrvoje Giaconi, dipl. ing. arh., dr. sc. Milan Kruhek, dipl. pov., dr. sc. Tomislav Premerl. dipl. ing. arh., Matija Salaj, dipl. ing. arh., dr. sc. fra Bernardin Škunca, liturgičar, prof. Anton Šuljić, dipl. pov. umj.
Zamjenik Člana: Stjepan Mudrovčić, dipl. ing. građ.
Izvjestitelji: Ante Pašalić, dipl. ing. arh. i Gordana Vuković, dipl. ing. arh.

U Gospiću 17. travnja 2004. godine
Gospićko-senjska biskupija
dr. Mile Bogović, v.r
biskup