Biskup Kutleša o beatifikaciji Miroslava Bulešića

Kreirano: Srijeda, 20 Veljača 2013

Zagreb, (IKA) - Vijest o datumu beatifikacije sluge Božjega Miroslava Bulešića porečki i pulski biskup Dražen Kutleša komentirao je 19. veljače za Hrvatski katolički radio i stavio u kontekst Papine odluke o odreknuću od službe rimskog biskupa i Petrova nasljednika: "Vijest o beatifikaciji Miroslava Bulešića posebno me se dojmila u ovim okolnostima kada svi govore o Papi, 'što će biti i kako će biti'. A ja sam pet godina surađivao s Papom i upoznao njegov način djelovanja". Naime, od 2006. mons. Kutleša bio je djelatnik Kongregacije za biskupe, a u listopadu 2011. papa Benedikt XVI. imenovao ga je biskupom koadjutorom, dok je u lipnju 2012. imenovan biskupom Porečke i pulske biskupije. Za vijest o beatifikaciji Miroslava Bulešića želi zahvaliti "ne samo Papi, nego i svima koji su u tome sudjelovali, na poseban način biskupima Nežiću, Bogetiću, Milovanu i onima koji su bili izravno uključeni u razvoj kauze". Zahvaljuje i postulaturu mons. Juri Bogdanu, vicepostulatoru Vjekoslavu Milovanu, a na osobit način onome koji je napisao samu poziciju, mons. Fabijanu Veraji. 
U razgovoru za HKR mons. Kutleša najavljuje organiziranje Biskupijskog vijeća koje će imati zadatak promicati kult novoga blaženika. I dodaje: "Vidimo da je već dosta mladih u Istri za njega čulo, pa ćemo nastojati da vjernici katolici upoznaju jednog velikana Katoličke vjere". 

Kratko se osvrnuo i na činjenicu da je Miroslav Bulešić, mučenik ubijen u komunističko vrijeme, bio mlad svećenik. Stoga može biti i uzor današnjim svećenicima koji su sve više pod povećalom javnosti: "Vrlo je zanimljivo da je blaženik podnio mučeništvo u 27. godini života. Hrvatska biskupska konferencija, na poseban način s Vijećem za kler, organizirat će hodočašće svećenika, a želi se posvetiti posebna pažnja mladim svećenicima, kao i svim drugim svećenicima, koji su danas na meti izvrgavanja ruglu, omalovažavanja". 
Spomenuto hodočašće bit će 28. rujna, kada i beatifikacija, a blagdan novoga blaženika Miroslava Bulešića za Crkvu u Hrvata slavit će se 24. kolovoza, na obljetnicu njegove mučeničke smrti. 

Hitovi: 5689